Koporsós ügyintézés

Elhalálozás helye: Lakáson
Ügyintézés: Kórboncolás nélkül

Ki kell hívni a háziorvost, vagy ügyeletes orvost, aki kitölti a Halott vizsgálati Bizonyítványt.
Az elhunyt elszállítása a 06-22-436-035 vagy 06-20-460-71-51, illetve a 06-20-570-71-04 ügyeletes telefonszámaink egyikén rendelhető meg.
A haláleset bejelentését követően dolgozóink legkésőbb egy órán belül a helyszínre érkeznek.
Az elhunytat, ha a hozzátartozók kérik, felöltöztetik és a legközelebbi ravatalozóba szállítják, ahol az elhunyt hűtése megoldható.
Ezt követően irodánkban, vagy ha lehetőség van rá helyi meg bízottunknál meg lehet rendelni a temetést.
A Halott vizsgálati Bizonyítvány alapján meg kell csináltatni a Halotti Anyakönyvi Kivonatot az elhalálozás helye szerinti önkormányzatnál. Szükség lehet az elhunyt születési és házassági anyakönyvi kivonatára, személyes irataira. (Az anyakönyvezést igény szerint cégünk is elvégzi.) Kivéve, ha a halálozás azon a helyen történik, ahol a temetést intéző is lakik! Meg kell beszélni a szertartást végzővel a búcsúztatást és a temetés idejét. Lehetőleg még az ő jelenlétében egyeztetni kell cégünkkel a temetés tervezett időpontját. Központi (Kislángi) irodánkban történő temetés felvételnél azonnal egyeztethető a temetés időpontja.
A temetőben sírhelyet kell váltani, vagy megújítani a temetést a gondnoknak, vagy a temető fenntartójának kell bejelenteni. Ezt akkor is meg kell tenni, ha a szertartás nem egyházi, hanem polgári lesz.
Dolgozóinknak az előre megbeszélt időpontban meg kell mutatni a sírhelyet, ha sírkő van rajta, szükség lehet annak részleges vagy teljes bontására. A síremlék részleges bontását térítésmentesen, teljes bontását a szolgáltatási árainknak megfelelő összegért végezzük el. (Gránit és márvány síremlék bontását nem vállaljuk). A sírhelyet általában a temetés napján tekintjük meg.


Elhalálozás helye: Lakáson
Ügyintézés: Kórboncolás

Ki kell hívni a háziorvost, vagy ügyeletes orvost, aki kiállítja a Halott vizsgálati Bizonyítványt.
- Az elhunyt elszállítása a 06-22-436-035 vagy 06-20-460-71-51, illetve a 06-20-570-71-04 ügyeletes telefonszámaink egyikén rendelhető meg.
- A haláleset bejelentését követően dolgozóink legkésőbb egy órán belül a helyszínre érkeznek.
- Az elhunytat, a halott vizsgálatot végző orvos által megjelölt egészségügyi intézménybe (kórházba) szállítják dolgozóink.
A temettetőnek be kell menni a kórházba ahol alá kell írnia, hogy hozzájárul-e a kórboncoláshoz vagy sem. Ezt az ügyintézési feladatot a temettető kérésére elvállaljuk. A temettető dönthet úgy is, hogy nem járul hozzá a kórboncoláshoz, ekkor a kórházban megkapják a halott vizsgálati bizonyítványt, mellyel el kell menni a kezelő orvoshoz, aki a halott vizsgálatot megállapító orvossal ellentétben eltekinthet a kórboncolástól.
A kórházi ügyintézés után irodánkban, vagy ha lehetőség van rá helyi meg bízottunknál meg lehet rendelni a temetést.
Kór boncolás után az elhunytat kiszállítjuk a temetőből s az átadott halott vizsgálati bizonyítvány alapján meg kell csináltatni a Halotti Anyakönyvi Kivonatot az elhalálozás helye szerinti önkormányzatnál. Szükség lehet az elhunyt születési és házassági anyakönyvi kivonatára, személyes irataira. (Az anyakönyvezést igény szerint cégünk is elvégzi.) Kivéve, ha a halálozás azon a helyen történik ahol a temetést intéző is lakik!
Meg kell beszélni a szertartást végzővel a búcsúztatást és a temetés idejét. Lehetőleg még az ő jelenlétében egyeztetni kell cégünkkel a temetés tervezett időpontját. Központi (Kislángi) irodánkban történő temetés felvételnél azonnal egyeztethető a temetés időpontja.
- A temetőben sírhelyet kell váltani, vagy megújítani a temetést a gondnoknak, vagy a temető fenntartójának kel bejelenteni. Ezt akkor is meg kell tenni, ha a szertartás nem egyházi, hanem polgári lesz.
- Dolgozóinknak az előre megbeszélt időpontban meg kell mutatni a sírhelyet, ha sírkő van rajta, szükség lehet annak részleges vagy teljes bontására. A síremlék részleges bontását térítésmentesen, teljes bontását a szolgáltatási árainknak megfelelő összegért végezzük el. (Gránit és márvány síremlék bontását nem vállaljuk.) A sírhelyet általában a temetés napján tekintjük meg.
Az elhunytat kiszállítjuk a kórházból a temetés helye szerinti temető ravatalozójába, ha a hűtés megoldható. Abban az esetben, ha a temetés helyén a hűtés nem megoldható, akkor az elhunytat a Kislángi ravatalozóban lévő saját hűtőnkben tároljuk díjmentesen s a temetés napján szállítjuk a temetés helyére.
Az esetlegesen felmerülő kórházi hűtés díjakat dolgozóink rendezik utólagos elszámolással.


Elhalálozás helye: Kórházban
Ügyintézés: Kórboncolással

Első lépés a kórházi ügyintézés, ehhez általában a kórház ad írásos útmutatót. A kórbonctanra ruhát kell vinni, melybe az elhunytat felöltöztetik. Ezért, illetve az esetleges borotválásért általában díjat számolnak fel. Ha az ügyfél valamilyen oknál fogva nem tudja a kórházi ügyintézést elvégezni, akkor cégünk ezt megteszi helyette (Csak Székesfehérváron!).
A kórház ki ad egy igazolást mellyel az elhunyt szállítható, de ez az igazolás nem jelenti azt, hogy az elhunyt azonnal szállítható!
2017 Januárjától a törvényi előírásoknak megfelelően a temetkezés is elvégezheti a Statisztikai adatszolgáltatást. Ennek megfelelően cégünk átvállalja a hozzátartozóktól s elintézi az anyakönyvezéssel kapcsolatos teljes ügyintézést /kivéve, ha a megrendelő nem kéri ezt a szolgáltatást/.
Ezután irodáinkban, vagy bármelyik kirendeltségünk egyikében meg lehet rendelni a temetést. Kivéve, ha ezt már előzetesen megtették.
Meg kell beszélni a szertartást végzővel a búcsúztatást és a temetés várható idejét. De fix időpont addig nem adható, amíg a kórház nem engedélyezi az elhunyt szállítását. Központi irodánkban Kislángon lehetőség van a szertartást végzővel telefonon azonnal egyeztetni.
A temetőben sírhelyet kell váltani, vagy megújítani a temetést a gondnoknak, vagy a temető fenntartójának kel bejelenteni. Ezt akkor is meg kell tenni, ha a szertartás nem egyházi, hanem polgári lesz.
Dolgozóinknak az előre megbeszélt időpontban meg kell mutatni a sírhelyet, ha sírkő van rajta, szükség lehet annak részleges vagy teljes bontására. A síremlék részleges bontását térítésmentesen, teljes bontását a szolgáltatási árainknak megfelelő összegért végezzük el. (Gránit és márvány síremlék bontását nem vállaljuk.) A sírhelyet általában a temetés napján tekintjük meg.
Az elhunytat kiszállítjuk a kórházból a temetés helye szerinti temető ravatalozójába, ha a hűtés megoldható. Abban az esetben, ha a temetés helyén a hűtés nem megoldható, akkor az elhunytat a Kislángi ravatalozóban lévő saját hűtőnkben tároljuk díjmentesen s a temetés napján szállítjuk a temetés helyére.
Az esetlegesen felmerülő kórházi hűtés díjakat dolgozóink rendezik utólagos elszámolással.


Elhalálozás helye: Kórházban
Ügyintézés: Kórboncolás nélkül

Első lépés a kórházi ügyintézés, ehhez általában a kórház ad írásos útmutatót. A kórbonctanra ruhát kell vinni, melybe az elhunytat felöltöztetik. Ezért, illetve az esetleges borotválásért általában díjat számolnak fel.
A kórházban alá kell írni egy dokumentumot, hogy bele egyeznek e vagy sem az elhunyt kór boncolásába. (a további ügyintézés a kórházon belül ennek alapján történik)
Ha az ügyfél valamilyen oknál fogva nem tudja a kórházi ügyintézést elvégezni, akkor cégünk ezt megteszi helyette (Csak Székesfehérváron!).
A kórház ki ad egy igazolást mellyel az elhunyt szállítható, de ez az igazolás nem jelenti azt, hogy az elhunyt azonnal szállítható!
2017 Januárjától a törvényi előírásoknak megfelelően a temetkezés is elvégezheti a Statisztikai adatszolgáltatást. Ennek megfelelően cégünk átvállalja a hozzátartozóktól s elintézi az anyakönyvezéssel kapcsolatos teljes ügyintézést /kivéve, ha a megrendelő nem kéri ezt a szolgáltatást/.
Ezután irodáinkban, vagy bármelyik kirendeltségünk egyikében meg lehet rendelni a temetést. Kivéve, ha ezt már előzetesen megtették.
Meg kell beszélni a szertartást végzővel a búcsúztatást és a temetés várható idejét. De fix időpont addig nem adható, amíg a kórház nem engedélyezi az elhunyt szállítását. Központi irodánkban Kislángon lehetőség van a szertartást végzővel telefonon azonnal egyeztetni.
A temetőben sírhelyet kell váltani, vagy megújítani a temetést a gondnoknak, vagy a temető fenntartójának kel bejelenteni. Ezt akkor is meg kell tenni, ha a szertartás nem egyházi, hanem polgári lesz.
Dolgozóinknak az előre megbeszélt időpontban meg kell mutatni a sírhelyet, ha sírkő van rajta, szükség lehet annak részleges vagy teljes bontására. A síremlék részleges bontását térítésmentesen, teljes bontását a szolgáltatási árainknak megfelelő összegért végezzük el. (Gránit és márvány síremlék bontását nem vállaljuk.) A sírhelyet általában a temetés napján tekintjük meg.
Az elhunytat kiszállítjuk a kórházból a temetés helye szerinti temető ravatalozójába, ha a hűtés megoldható. Abban az esetben, ha a temetés helyén a hűtés nem megoldható, akkor az elhunytat a Kislángi ravatalozóban lévő saját hűtőnkben tároljuk díjmentesen s a temetés napján szállítjuk a temetés helyére.
Az esetlegesen felmerülő kórházi hűtés díjakat dolgozóink rendezik utólagos elszámolással.


Elhalálozás helye: Közterület
Ügyintézés: Kórboncolás nélkül

Ki kell hívni a háziorvost, vagy ügyeletes orvost, aki kiállítja a Halott vizsgálati Bizonyítványt.
Az elhunyt elszállítása a 06-22-436-035 vagy 06-20-460-71-51, illetve a 06-20-570-71-04 ügyeletes telefonszámaink egyikén rendelhető meg.
A haláleset bejelentését követően dolgozóink legkésőbb 40 percen belül a helyszínre érkeznek.
Az elhunytat, ha a hozzátartozók kérik, felöltöztetik és a legközelebbi ravatalozóba szállítják, ahol az elhunyt hűtése megoldható.
Ezt követően irodánkban, vagy ha lehetőség van rá helyi meg bízottunknál meg lehet rendelni a temetést.
A Halott vizsgálati Bizonyítvány alapján meg kell csináltatni a Halotti Anyakönyvi Kivonatot az elhalálozás helye szerinti önkormányzatnál. Szükség lehet az elhunyt születési és házassági anyakönyvi kivonatára, személyes irataira. (Az anyakönyvezést igény szerint cégünk is elvégzi.) Kivéve, ha a halálozás azon a helyen történik ahol a temetést intéző is lakik!
Meg kell beszélni a szertartást végzővel a búcsúztatást és a temetés idejét. Lehetőleg még az ő jelenlétében egyeztetni kell cégünkkel a temetés tervezett időpontját. Központi (Kislángi) irodánkban történő temetés felvételnél azonnal egyeztethető a temetés időpontja.
A temetőben sírhelyet kell váltani, vagy megújítani a temetést a gondnoknak, vagy a temető fenntartójának kell bejelenteni. Ezt akkor is meg kell tenni, ha a szertartás nem egyházi, hanem polgári lesz.
Dolgozóinknak az előre megbeszélt időpontban meg kell mutatni a sírhelyet, ha sírkő van rajta, szükség lehet annak részleges vagy teljes bontására. A síremlék részleges bontását térítésmentesen, teljes bontását a szolgáltatási árainknak megfelelő összegért végezzük el. (Gránit és márvány síremlék bontását nem vállaljuk.) A sírhelyet általában a temetés napján tekintjük meg.


Elhalálozás helye: Közterület
Ügyintézés: Kórboncolás

Ki kell hívni a háziorvost, vagy ügyeletes orvost, aki kiállítja a Halott vizsgálati Bizonyítványt.
Az elhunyt elszállítása a 06-22-436-035 vagy 06-20-460-71-51, illetve a 06-20-570-71-04 ügyeletes telefonszámaink egyikén rendelhető meg.
A haláleset bejelentését követően dolgozóink legkésőbb 40 percen belül belül a helyszínre érkeznek.
Az elhunytat, a kijelölt egészségügyi intézménybe szállítják, vagy a hatóság által megjelölt helyiségbe (ez akkor történik ha a helyszínen hatósági intézkedés volt) ahol elvégzik a kórboncolást.
Kórboncolás után dolgozóink az elhunytat a kórházból elszállítják s a költségeket rendezik utólagos elszámolással.
Ha a helyszínen hatósági intézkedés volt akkor a halálesetkor intézkedő illetékes rendőrkapitányság kiadja a Temetési engedélyt a temetéshez.
Ezen irat birtokában irodáinkban vagy bármelyik kirendeltségünkön megrendelhető a temetés. Kivéve, ha ezt már előzetesen megtették.
A Halott vizsgálati Bizonyítvány alapján meg kell csináltatni a Halotti Anyakönyvi Kivonatot az elhalálozás helye szerinti önkormányzatnál. Szükség lehet az elhunyt születési és házassági anyakönyvi kivonatára, személyes irataira. (Az anyakönyvezést igény szerint cégünk is elvégzi.) Kivéve, ha a halálozás azon a helyen történik ahol a temetést intéző is lakik!
Meg kell beszélni az egyházi, vagy polgári beszédmondóval a szertartást. Lehetőleg még az ő jelenlétében egyeztetni kell cégünkkel a temetés tervezett időpontját. Központi irodánkban Kislángon lehetőség van a szertartást vezetővel telefonon azonnal egyeztetni.
A temetőben sírhelyet kell váltani, vagy megújítani a temetést a gondnoknak vagy a temető fenntartójának kel bejelenteni. Ezt akkor is meg kell tenni, ha a szertartás nem egyházi, hanem polgári lesz.
Dolgozóinknak az előre megbeszélt időpontban meg kell mutatni a sírhelyet, ha sírkő van rajta, szükség lehet annak részleges vagy teljes bontására. A síremlék részleges bontását térítésmentesen, teljes bontását a szolgáltatási árainknak megfelelő összegért végezzük el. (Gránit és márvány síremlék bontását nem vállaljuk.) A sírhelyet általában a temetés napján tekintjük meg.